bilde av sjøfartsmuseumet

Sjøfartsmuseet

Sjøfartsmuseet har sin rot i Foreningen “Bergen Sjøfartsmuseum”, som innkalte til sitt første møte i 1921. Siden museet fikk nye lokaler i 1962 har det hatt over en million besøkende. Museets utstillinger viser skipsutviklingen og konstruksjon av skip fra det første årtusen etter Kristus frem til offshorenæringen i dagens samfunn. Utstillingene har modeller og eksempler, samt originalfunn som Halsnøybåten datert til 390-535 e.Kr.