bilde av stavkirken

Fantoft Stavkirke

Fantoft Stavkirke har sin rot i Fortun i Sogn, hvor den ble bygget rundt 1150 e.kr. Etter konsul Fredrik Georg Gade kjøpte materialene i 1883 da kirken ble revet, ble den gjenreist på Fantoft som kapell. Stavkirken brant ned i 1992 etter en brannstiftelse, men ble gjenoppbygget etter gamle tegninger og ny byggekunnskap.